over mijn werk

Met een ogenschijnlijk ongecompliceerd gegeven als Kom of Schaal ben ik op zoek gegaan naar de gelaagdheid en betekenis van deze vormen door de jaren heen. Vanuit mijn interesse in de meer dan tienduizend jaar omvattende geschiedenis van de Kom en zijn ontwikkeling ontstaan mijn Komwerken.

De oorsprong van de kom vinden we overal ter wereld, bij alle culturen, functioneel maar ook verhuld met symboliek en rijk aan rituelen. De kom als oervorm ligt ten grondslag aan al haar latere varianten.

Mijn manier van werken bestaat uit een continu proces waarbij ik steeds op zoek blijf naar de gelaagdheid en de betekenis van deze archetypische vorm. Niet alleen personificaties als gebogenheid, kwetsbaarheid, rust en reinheid zijn verbonden aan deze oervorm, ook vele paradoxen zoals o.a. hol, bol statisch, dynamisch, zowel mannelijk als vrouwelijk, werelds en alledaags.

Kommen, schalen, potten en vazen zijn steeds in mijn werk aanwezig terwijl ik niet met aardewerk, porselein of steengoed werk. In strikte zin zijn mijn komwerken ook geen stillevens. Dit soort tegenstrijdigheden brengen mij bij het onverwachte en het onvoorspelbare, beide heb ik nodig om tot nieuwe inzichten en beelden te komen.

De technieken die ik momenteel gebruik zijn grafiek en gemengde technieken. Ik maak werk op papier, muurbeelden en ruimtelijk werk.

Bij mijn ruimtelijk werk lijk ik de kom te verlaten, terwijl ik ook hier voorwerpen gekoppeld aan ons archetypische geheugen, en onze neiging om hier zowel persoonlijke als gefixeerde kwalificaties aan te geven, als uitgangspunt neem.

Door de omkering, de keerzijde en de vervreemding die daardoor ontstaat ontregel ik bestaande waardes om tot nieuwe interpretaties te komen. Je zou kunnen zeggen dat ik steeds opzoek ben naar het spanningsveld tussen de autonomie binnen de traditie van de moderne kunst enerzijds en het collectieve in de geschiedenis van toegepaste kunst anderzijds.

Herkenbaarheid en vervreemding in een stille balans , het po√ętische van het onverwachte en onvoorspelbare, de omkering, ons archetypische geheugen met zijn vaak schijnbare tegenstellingen, het verleden en heden zijn bronnen waaruit ik eindeloos kan putten.